سیستم OKR چیست؟

سیستم OKR چیست؟

سیستم مدیرتی OKR 

سیستم OKR چیست؟ این سیستم مخفف عبارت Objectives and Key Results است که به معنای اهداف و نتایج کلیدی است. این سیستم مدیریتی برای تعیین اهداف و پیشرفت در سازمان‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. در این سیستم، اهداف کلیدی تعیین شده و برای هر هدف نتایج کلیدی لازم برای رسیدن به آن تعیین می‌شود. هر کارکنان در سازمان با این سیستم می‌توانند به یکپارچه‌تر شدن اهداف و پیشرفت خود در رسیدن به آن‌ها کمک کنند.
این سیستم در سال‌های اخیر به دلیل اثبات موفقیت در شرکت‌هایی همچون گوگل و اینتل شهرت یافته است.

پیاده سازی سیستم مدیریتی okr:

برای پیاده سازی سیستم OKR شما می توانید به طریق زیر عمل کنید:

1- تعیین هدف‌های اساسی: ابتدا باید هدف‌های اصلی سازمان و تیم خود را تعیین کنید. برای هر هدف، برای هر هدف مشخص باشد چه برنامه ای نیاز دارد.

2- تعیین نتایج کلیدی: برای هر هدف، باید نتایج کلیدی مشخص شوند. این نتایج باید قابل اندازه‌گیری باشد، برای هدف قابل اطمینان و دارای زمانبندی مشخص باشد.

3- تعیین متولی : برای هر هدف و نتایج کلیدی، مسئول برنامه ریزی در هر مجموعه داشته باشد.

سیستم OKR چیست؟

4 – برنامه‌ریزی و اجرا : برای هر نتیجه کلیدی با برنامه ریزی برای کارکنان مشخص باشد.

5- ارزیابی و بازبینی: ارزیابی و بازبینی عملکرد به دوره‌ی مشخصی انجام شود تا پیشرفت و مشکلات شناسایی شوند که در صورت نیاز تغییراتی در برنامه ارزیابی شود.

در نهایت، برای پایبندی به سیستم OKR می‌توانید در جلسات ماهیانه، سه‌ماهه و یا سالانه ارزیابی پیشرفت‌های خود و گام‌های بعدی را مشخص کنید.

اهداف در سیستم OKR چیست؟

در سیستم OKR، اهداف (Objectives) به معنای هدف‌های کلی سازمان یا تیم می‌باشند. Objectives باید با هدف اصلی سازمان همخوانی داشته باشند. در کل هدف می‌بایست صورت خلاصه و مختصر بیان شود.  اهداف باید باعث افزایش تعامل و کارآیی بین اعضای تیم و بهبود کارکرد شرکت شوند.
اهداف در سیستم OKR باید تعاریفی مشخص داشته باشند و باید بر مبنای استراتژی‌های کلی و فعلی سازمان تعیین شوند. همچنین، باید قابل اندازه‌گیری باشند تا در پایان دوره بتوان به سادگی ارزیابی کرد که به چه اندازه موفقیت آمیز بوده‌اند. برای مثال، یک هدف خوب می‌تواند بازاریابی برای جذب مشتریان جدید باشد که نتایج کلیدی آن می‌تواند تعداد مشتریان جدید یا درصد افزایش فروش باشد.

سیستم OKR چیست؟

برای مثال، نمونه‌هایی از اهداف در سیستم OKR عبارتند از:

1- افزایش درآمد شرکت به 30 درصد تا پایان سال جاری
2- افزایش رضایت مشتریان به 90 درصد تا پایان دوره فعلی
3- کاهش نرخ اشتباهات و خطاهای برنامه‌نویسی در سیستم محصول به کمتر از 2 درصد
4- ایجاد سهام‌پردازی در شرکت و همچنین افزایش شانس موفقیت در بخش بعدی به 80 درصد
5- توسعه محصولات جدید با کیفیت بالا در دوره فعلی
6- به ازای هر کارمند، افزایش میزان کارایی و بهره‌وری در سطح سازمان به 20 درصد
7- بهبود مهارت‌های تیمی با ارائه دوره‌های آموزشی مستمر برای اعضای تیم که در نتیجه‌ی آن، تعهد و حضور اعضای تیم رسیدن به اهداف را افزایش می‌دهد.

این هدف‌ها برای تعریف نتایج کلیدی (Key Results) نیاز هستند.